Tilmeldte
25
Navn Bemærkning Fartholder 5 km. Fartholder 10 km Fartholder Halvmarathon Fartholder 5 km gang Fartholder 3 km familie-gang Hjælper - Dagen
Annette Christensen 6:30
Bodil Hjort 12 min/km
Christina Kruse 7.00
Ella Jørgensen Depot
Georg Andresen
Georg Andresen
Hanne Lejre Pedersen 12 min/km
Heidi Skouv 12 min/km
Henrik Als Pedersen 12 min/km
Jeanne Saaby Andersen 6:15
Jesper Dissing 5:15 Opstilling af grej
Johnny Bach Jensen 15 min/km
Karen Munk 7.00
Kim Højland 15 min/km
Kirsten Toftegaard Larsen 6:30
Kristine Jensen 5:40
Lone Bolander sekretariat
Lone Haenschke 7.00
Lynda Ougen Depot
Marlene Jørgensen 5:40
Merethe Damm 6:30
Michael Kjeldgaard 6:30
Pia Jensen 7.00
Søren Grundtvig Sørensen
Susanne Hansen 6:30