Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019:                                

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Holbæk Løbe- og Motionsklub.

Torsdag den 28. marts – 2019 kl. 19.00.

I foreningshuset Bispenhøjen 2, med følgende dagsorden:

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens og udvalgenes beretninger for det forløbende år.

3.      Behandling af indkomne forslag

4.      a) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.

         b) Kontingent til godkendelse.

         c) Budget for det kommende år.

5.   Valg af Næstformand: for 2 år. (Judy Pedersen, modtager ikke genvalg)

6.   Valg af Kasserer for 2 år. (Jørgen Høj Jensen, modtager genvalg)

7.   Valg af bestyrelsesmedlem: for 1 år. (Signe Kristiansen, har trukket sig- Såfremt der ikke findes nyt bestyrelsesmedlem fortsætter suppleant 1)

8. Valg af bestyrelsesmedlem: for 2 år. (Rasmus Michelsen, modtager genvalg) 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af 2 Revisorer.

11. Valg af 1 Revisor suppleant.

11. Valg af udvalg og udvalgsformænd

12. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde på adressen Pølsekrogen 2, 2. th. 4300 Holbæk, eller mail info@holbaek-lmk.dk senest den 14. marts. 2019.

Af hensyn til forplejning er der tilmelding til generalforsamlingen.

Der vil til generalforsamling blive serveret mad, derfor tilmelding.

Stemmeret har alle medlemmer, ekskl. Støttemedlemmer, over det fyldte 16. år, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamling, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

                                                                                                          Indkaldelse udsendt i uge 2                                         

 
Tilmeldte
65 /100
Tilmeldingsfrist
22.03.2019
Tidspunkt
28.03.2019 kl. 19.00 - 28.03.2019 kl. 22.00
Sted
Foreningshuset
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'
Holbæk Løbe & Motionsklub - Sport Allé 1 - 4300 Holbæk - Tlf. 27252556