Kontingent

Til medlemmer i Holbæk Løbe og Motionsklub

Orientering fra kassereren og betaling af kontingent

Vores kontingent udgør kr. 400,00 pr. år

Det opkræves hvert år i februar.

Kontingentet dækker hele husstanden – d.v.s. ægtefælle/samlever og eventuelle børn.

Kontingent betales direkte på vores hjemmeside.

Evt. Spørgsmål kan rettes til kasserer Jørgen Høj Jensen. 

Klik her for indmeldelse

 

Holbæk Løbe & Motionsklub - Pølsekrogen 2, 2. TH - 4300 Holbæk - Tlf. 27252556