Dette er principper, som det er hensigtsmæssigt bliver efterlevet, når der er fællestræning med fartholder.

Fartholderens opgave

At holde fart. Den gennemsnitsfart som den enkelte gruppe har overholdes, således den enkelte løber med baggrund i kendskab til egen formåen kan gennemføre dels den annoncerede distance og dels den tid, som gruppen har som gennemsnitstid. eks. 6.30 pr. km

At vise vej og anvise løberne hvor der må løbes. Dette er specielt vigtigt når nye ruter tages i brug og når nye medlemmer er med på turen for første gang. Vi ønsker i Holbæk LMK at være på god fod med byens borgere. eks, vil det være uheldigt at krydse hjørner af på andres ejendom eller løbe gennem haver. Vi løber der hvor vi må løbe! Ligeledes skal fartholderen være eksponent for overholdelse af færdselsreglerne.

Socialt. Fartholderen skal tage hånd om og sikre at alle kommer med hjem med mindre, der er kommunikeret undervejs om, at en løber ønsker at falde tilbage til efterfølgende fartgruppe eller korte ruten af. Det skal være en god oplevelse, at begive sig ud på træning sammen og sammen komme hjem. Specielt nye medlemmer skal ikke efterlades ”ude i skoven” med eks. 6 km. hjem.

Anvisninger. Fartholdere må gerne give anvisninger om træning og det rigtige valg af fartgruppe. Eks. Hvis du ser, at en løber vil få en bedre oplevelse af at vælge en langsommere gruppe og således komme ”hel” igennem . Du kan som fartholder under løbet anvise, at en løber ”falder tilbage” til den gruppe, der er bagved eller evt. løbe op til den næste (hurtigere) gruppe. Når du er fartholder i Holbæk LMK, har du erfaring med løb og udstyr i tilstrækkelig grad til, at du kan rådgive nye medlemmer efter behov. Denne viden og erfaring må godt komme til udtryk, når der er brug for den. Har du ønsker om at dygtiggøre dig yderligere(at blive klogere) er dette en mulighed. Du kan søge om træner kursus i Holbæk LMK (bestyrelsen)

Anvisninger til alle løbere

Overhold fartholderens anvisninger. Du skal holde dig bag fartholderen og ikke løbe op på siden. Dette forstyrrer fartholderen og afstedkommer ofte, at farten presses i vejret. Løbet bliver ujævnt.

Fartholderen giver anvisninger om hvornår en vej krydses eller om der skal standses. Du kan gentage anvisningen og hermed sikre, at den sendes videre ned i feltet. Du skal ikke selv tage initiativ, da dette vil skabe tvivl i gruppen. Lyt til fartholderen!

Vis hensyn til andre trafikanter. Specielt på fortove kan det være vanskeligt. At passere gående når der kommer en gruppe løbere. Træk derfor ud til den samme side som fartholderen. Det er god stil!


Lad os få et godt løb
Fartholderne

Holbæk Løbe & Motionsklub - Sport Allé 1 - 4300 Holbæk - Tlf. 40980595